Pharming ziet uit naar vestiging op Pivot Park

Binnenkort wordt op het Pivot Park in Oss begonnen met de bouw van Panther, een van de drie nieuwe gebouwen die de verdere ontwikkeling van dit biofarmaceutische epicentrum markeren. De gebruiker van Panther is al enige tijd bekend: Pharming uit Leiden dat op Pivot Park een productielocatie voor de drug substance vestigt; de eerste in eigen land. Voor zowel Pharming als Pivot Park betekent het een nieuwe, uitdagende fase en leerproces.

Chief Operations Officer Mireille Sanders MSc van Pharming windt er geen doekjes om: ook bij het Leidse Pharming wordt de nieuwbouw in Oss met lichte spanning gevolgd. “Het is een belangrijke stap voor ons en een enorme uitdaging. En tegelijkertijd maakt het deel uit van de groeicurve die we doormaken.” Pharming produceert op basis van konijnenmelk het medicijn RUCONEST® voor de behandeling van hereditair angio-oedeem. Het is de enige plasmavrije rhC1INH-eiwitvervangingstherapie en wordt wereldwijd op de markt gebracht. Daarnaast worden andere indicaties op dit platform onderzocht, zoals acuut nierfalen, pre-eclampsie en COVID-19. Een ander product is leniolisib waarvoor Pharming de licentie verwierf van Novartis. Het middel is voor de behandeling van ADPS, een aandoening die het immuunsysteem aantast. Voorts sluit Pharming niet uit dat het op termijn kandidaat-geneesmiddelen in licentie neemt of verwerft die zich in een verdere fase van klinische ontwikkeling bevinden. De expertise van Pharming ligt met name in het domein van de ultra rare diseases, zegt Mireille Sanders: “Dat is ook een van de redenen dat Novartis Ieniolisib aan ons heeft uitgelicenseerd. En onze expertise ligt niet alleen aan de klinische kant, maar ook aan de salesklant.”

De productie van de drug substance voor RUCONEST® vindt op dit moment plaats bij Sanofi in Frankrijk en het afvullen van het product gebeurt bij BioConnection op het Pivot Park. “Het is dus heel logisch dat we zo dichtbij mogelijk een faciliteit krijgen voor de drug substance. Logistiek gezien is dat heel plezierig. De andere kant is dat op Pivot Park steeds meer bedrijven en kennis komen. Er wordt samengewerkt met universiteiten en hogescholen en we willen als bedrijf ook uitstralen dat we daaraan meewerken. We zijn er trots op dat we een Nederlands bedrijf zijn en willen graag iets betekenen, bijvoorbeeld in het onderwijs.” Een ander aspect is de ligging, vervolgt Mireille Sanders: “Het park ligt gunstig, is makkelijk te bereiken. Veel elementen dus om ons hier te vestigen. Het is in alle opzichten een strategische keuze.” Het gebouw Panther moet een switchable facility worden. Er komt een productielijn voor RUCONEST®, maar die kunnen we ook ombouwen voor een ander product voor een bepaalde periode en daarna weer terug naar RUCONEST®.”

De samenwerking met de organisatie van Pivot Park noemt Mireille Sanders plezierig: “Het is een dynamische community, een fijne club die hetzelfde doel voor ogen heeft: we willen er samen een mooi park van maken wat nog meer aantrekkingskracht krijgt. We hebben geen eigen biotech-locatie en dit is voor ons een belangrijke stap en uitdaging.”

Die woorden klinken Brigitte Drees, CEO van Pivot Park en Pivot Park Screening Centre, als muziek in de oren: “We zijn heel blij want we hebben dezelfde doelstelling: we gaan voor innovatie, groei en werkgelegenheid en dan past Pharming heel goed op het park. Bovendien laten we hiermee zien dat Pivot Park er niet alleen is voor ontwikkeling, maar ook voor productie. We worden trouwens al gezien als de productie-hoofdstad van Nederland. Om ons heen zitten Aspen, MSD en Organon. Die zijn goed voor meer export dan de hele bloemensector bij elkaar. Het is dus nogal wat, wat hier gebeurt. En al heel lang want in 2023 bestaan we honderd jaar. In 1923 is Organon hier begonnen. Die band bestaat nog steeds, ook regionaal en met de mensen.”

Naast Panther staan nog twee gebouwen in de planning. Grizzly waar start-ups kunnen doorgroeien en Racoon, dat als incubator moet fungeren om onderzoek te faciliteren en technologie te ontwikkelen. Een aanpak die voor Pharming van belang is, vindt de topvrouw van Pharming: “De samenwerking binnen de bedrijfjes, maar ook onderwijs, zijn belangrijk. Hoe kunnen wij het onderwijs iets bieden en tevens mensen aantrekken. Het zal zich de komende jaren gaan ontwikkelen.”

De win-win is bovendien dat starters op het Pivot Park contact hebben met grote bedrijven als Pharming, Aspen, Organon, Acerta, MSD en BioConnection, zegt Brigitte Drees: “Die kunnen allemaal een rol vervullen in de incubator en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de beginnende bedrijfjes.” Dat enthousiasme wordt gedeeld, besluit Mireille Sanders: “We zijn allemaal enthousiast bij Pharming. Iedereen vindt het een mooie uitdaging, een nieuwe stap. We gaan dingen doen die we nog nooit gedaan hebben.”

Voor Brigitte Drees is het bovendien een bewijs dat Pivot Park in staat is een complex project te realiseren: “We hebben samen opgetrokken in het ontwerp. Wat moet er gebeuren, welke partijen kunnen ons helpen. Zowel bouwkundig als aan de proces kant. Dat willen we in de toekomst ook doen voor andere partijen. De komst van Pharming bewijst dat we op de goede weg zijn en dat er vertrouwen is in onze organisatie. Nu al kunnen we tal van diensten en services aanbieden. We hebben wat dat betreft een kwaliteitsslag gemaakt. Ook in projectontwikkeling, wat weer een andere tak van sport is. Nederland doet het natuurlijk heel goed op biofarmaceutische terrein. En ja, uiteindelijk kom je dan bij Pivot Park uit!”