Brabantse life science campus is innovatief ecosystem

Bron: Biotech NEWS & Life Sciences – November 2020

Met de bouw van een nieuwe productiefaciliteit van Pharming zet het Pivot Park een betekenisvolle stap in de verdere ontwikkeling. Nu al mag deze Brabantse life science campus zich een biofarmaceutisch epicentrum noemen, niettemin zijn de plannen voor verdere uitbreiding relevant voor dit innovatieve ecosysteem, waar ervaring en innovatie gebundeld worden. Daarbij ligt een sterke focus op het ondersteunen van veelbelovende startups. “De future looks bright”, aldus CEO Brigitte Drees.

De komst van Pharming Group is meer dan een opsteker. Het is immers het bewijs dat het Pivot Park in Oss niet alleen de ruimte maar ook de faciliteiten én ambiance kan bieden voor zowel grote als kleinere innovatieve biofarmaceutische bedrijven. De grond waarop het Pivot Park zich ontwikkelt is historisch, ooit bloeide hier het bedrijf Organon, maar wat er heden ten dage gebeurt is nog veel spannender, benadrukt CEO Brigitte Drees van Pivot Park: “We doen als partner mee aan de ontwikkeling en productie van nieuwe medicijnen in de wereld. Bedrijven vinden hier namelijk datgene wat zij nodig hebben; met alle faciliteiten, turn-key oplossingen en ook maatwerk. “Het gebouw Panther voor Pharming is daar een mooi voorbeeld van.”

De bedrijven op de campus zijn succesvol. Zo kondigde ook Lead Pharma onlangs nog aan een mooie deal met Roche te hebben getekend en won Synaffix een prijs voor het beste ADC platform technologie.

Er werken inmiddels bijna 650 mensen bij verschillende ondernemingen die voor hun vestiging Pivot Park hebben geselecteerd. “Dat is mede te danken aan ons team”, zegt Brigitte Drees: “Wij beschikken hier over de benodigde expertise en exploiteren die op de juiste manier omdat we goed luisteren naar de behoeften van onze huurders.” Maar er is meer waardoor de life science campus toegevoegde waarde biedt. Net zo belangrijk is namelijk de regio rondom het Pivot Park waar het plezierig wonen is met veel natuur en een aangenamere woningmarkt dan de Randstad. Bovendien is Brabant een ondernemende provincie met een voor de LS&H aantrekkelijk investeringsklimaat.

Brigitte Drees

Een van de bedrijven heeft al die pluspunten ingezien: AstraZeneca-dochter Acerta dat op het Pivot Park de juiste voedingsbodem vond voor haar R&D en nu oogst met de voorgenomen goedkeuring in de EU voor haar geneesmiddel Calquence bij de behandeling van chronische lymfatische leukemie.

Toch kijkt Drees verder als het gaat om innovatieve dadendrang. “Op Pivot Park zijn nu rond de zestig bedrijven actief. Om de groei van de community te faciliteren zijn er nieuwe gebouwen nodig op de Brabantse campus en daar wordt dan ook hard aan gewerkt. Of beter gezegd gebouwd. Twee van de complexen, Grizzly en Racoon, moeten onderdak gaan bieden aan nieuwe en bestaande huurders, startups en onderwijs. Het acht bouwlagen tellende Grizzly voegt straks negenduizend vierkante meter aan kantoor- en labruimte toe (zowel biologie- als chemie-lab ) aan het park. Met name zal dit complex worden bestemd voor scale-ups die door hun groei meer ruimte nodig hebben.

“In Racoon willen we de startups een prominente plek geven. Dit wordt ons incubatorgebouw met specifieke programmering in dienst van de startups. Met tevens ruimte voor specifiek onderwijs op het gebied van Drug Discovery and Development Racoon, Grizzly en Panther; Het geheel maakt deel uit van onze strategie: Als ze in Oss beginnen aan de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel bieden wij ze alle mogelijkheid om hier uit te groeien tot een compleet bedrijf en geven we ook graag ruimte om productie te faciliteren.”

Het eerste, vijf bouwlagen tellende gebouw, Panther, wordt gerealiseerd voor Pharming Group dat bekend heeft gemaakt zich op de life science campus te vestigen. Het complex wordt een nieuwe productiefaciliteit ter uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van het hoofdproduct RUCONEST®. Het gaat om de zogeheten downstreamproductie en omvat de zuivering, filtratie en concentratie van de basisstof. Deze faciliteit van Pharming gaat op Pivot Park zo’n 30 tot 50 extra arbeidsplaatsen opleveren.

De bouw begint medio volgend jaar maar Brigitte Drees is nu al overtuigd dat het impact gaat hebben: “De future looks bright. En belangrijk is dat je hier een community treft die wil samenwerken om succesvol te zijn en die snel toegang tot kennis kan krijgen. Dat spreekt zich internationaal rond; deze sector is immers niet meer gebonden aan landsgrenzen.”